POLIKLINIKA ALTEA është institucion shëndetësor privat i themeluar sipas parimit jo diskriminues dhe gjithmonë i afrueshëm për të gjithë. Bindja jonë është se çdokush meriton mbrojtje shëndetësore primare kualitative, në çdo kohë, pa dallim të gjendjes financiare dhe sociale, nacionalitetit dhe bindjeve të tjera.

Ne jemi pjesë e rrjetit shëndetësor dhe kemi lidhur marrëveshje me FSSH për pjesën e medicinës së përgjithshme, stomatologjisë së përgjithshme dhe laboratorisë biokimike.

POLIKLINIKA ALTEA është institucion i hapur i përkushtuar në nder, profesionalizëm dhe ligjshmëri të plotë në punë, që vazhdimisht punon për përmirësimin e bashkëpunimit me institucione të tjera shëndetësore publike dhe private, në interes të pacientëve, si prioritet i yni më i lartë.

POLIKLINIKA ALTEA është partner i besimit dhe sigurisë.

SEPSE SHËNDETI ËSHTË MË I RËNDËSISHËM!