Adresë:
POLYCLINIC ALTEA
Naum Naumoski Borche 10
7500 Prilep
Republika e Maqedonisë

Telefon/Fax:
+389 (0) 48 401 444
+389 (0) 48 402 444

E-mail:
info@altea.com.mk
desk@altea.com.mk

Orari i punës: 07:00 - 21:00

Ne pranojmë:

Emër:
E-mail:
Mesazh:

Vend