Të nderuar vizitor,

ISHP POLIKLINIKA ALTEA është institucion shëndetësor me organizim bashkëkohor dhe evropian që vendosi stil të ri në punën e shëndetësisë. Nga themelimi në vitin 2004, vazhdimisht jemi të përkushtuar në përmirësimin konstant, në interes të pacientëve dhe personelit.

Nga fillimi me punë, POLIKLINIKA ALTEA është institucion shëndetësor tërësisht i kompjuterizuar, me aparaturë moderne, me kushte të mira për të ofruar shërbime shëndetësore dhe punë, me profesionalizmin e përsosur të personelit dhe përkushtim ndaj secilit pacient.

Filozofia jonë për punën e përditshme dhe zhvillimin e vazhdueshëm të POLIKLINIKËS ALTEA janë interesi i pacientit dhe ndershmëria në punë, duke siguruar gjithnjë ndihmë medicinale kualitative, në kohë të duhur dhe me dinjitet.

Olivera Purdanoska, Specialist në Pediatria dhe Stomatologji preventive

SEPSE SHËNDETI ËSHTË MË I RËNDËSISHËM!