Buzëqeshja e bukur i tërheq të gjithë rreth jush, buzëqeshja e bukur arrihet me higjienë të rregullt dhe vizitë të rregullt stomatologjike. POLIKLINIKA ALTEA është vendi ku ju do ta arrini buzëqeshjen që e dëshironi.

Ordinanca stomatologjike është e pajisur me karrige moderne, posedon sistem kompjuterik dhe video për të ruajtur të gjitha ndërhyrjet, përdor materiale më bashkëkohore për terapi dhe përpunim të pajisjeve dentare. Ekipi profesional me përvojë të pasur, të theksuar si në procesin e rregullt të arsimimit të lartë, ashtu edhe nga vizita e pjesëmarrja e drejtpërdrejtë nëpër seminare dhe punëtori ndërkombëtare, jep kontribut të veçantë në zgjidhjen e suksesshme edhe të ndërhyrjeve stomatologjike më serioze.

Dhëmbët e shëndoshë janë faktor i rëndësishëm për shëndetin e mirë të përgjithshëm te çdonjëri nga ne.

SEPSE SHËNDETI ËSHTË MË I RËNDËSISHËM!

Shërbime

  • stomatologji preventive
  • stomatologji konservative
  • endodonci makinerike
  • protetikë (ura, përmirësime,
    proteza etj.)
  • kirurgji orale
  • sëmundje të gojës
  • ortodonci interceptive
  • stomatologji estetike