Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ALTEA είναι ιδιωτικό ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης το οποίο ιδρύθηκε βάσει της  αρχής της συμπεριφοράς μη διάκρισης και παρέχει τη δυνατότητα  μόνιμης πρόσβασης για όλους. Ηπεποίθησή μας είναι ότι ο καθένας αξίζει ποιοτική πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, ανά πάσα στιγμή, ανεξαρτήτως της οικονομικής και κοινωνικής θέσης, εθνικότητας και άλλων πεποιθήσεων.

Αποτελούμε μέρος του υγειονομικού δικτύου και έχουμε συνάψει συμβάσεις με το Ταμείο υγειονομικής ασφάλισης στον τομέα της γενικής ιατρικής,  γενικής οδοντιατρικής και βιοχημικών εργαστηρίων.

Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ALTEA αποτελεί ανοικτό ίδρυμαεπικεντρωμένο στην ειλικρίνεια, επαγγελματικότητα και πλήρη νομιμότητα στη λειτουργία του, το οποίο συνεχώς προσπαθεί να ενισχύσει τη συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας προς όφελος των ασθενών ως ύψιστη προτεραιότητα μας.

Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ALTEA είναι εταίρος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

ΕΠΕΙΔΗ Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ!