Адреса:
ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА
Наум Наумоски Борче 10
7500 Прилеп
Република Македонија

Телефон/Факс:
+389 (0) 48 401 444
+389 (0) 48 402 444

E-mail:
info@altea.com.mk
desk@altea.com.mk

Работно време: 07:00 - 21:00

Прифаќаме:

Име:
E-mail:
Порака:

Локација