Убавата насмевка ги освојува сите околу вас, убавата насмевка се постигнува со редовна хигиена и редовни стоматолошки прегледи.

ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА е местото каде ќе ја добиете насмевката што ја посакувате.

Стоматолошката ординација опремена е со модерни столови, поседува систем на компјутерско и видео архивирање на сите интервенции, користи најсовремени материјали за терапии и изработка на стоматолошки помагала. Професионалниот тим со богато искуство, стекнато како во редовниот високообразовен процес, така и од посета и директно учество на меѓународни семинари и работилници, дава особен придонес во успешно решавање и на најсериозните стоматолошки зафати.

Здравите заби се особено важен фактор за општото добро здравје кај секого од нас.

ЗАТОА ШТО ЗДРАВЈЕТО Е НАЈВАЖНО!

Услуги

  • превентивна стоматологија
  • конзервативна стоматологија
  • машинска ендодонција
  • протетика (мостови,
    надоградби, протези итн.)
  • орална хирургија
  • болести на уста
  • интерцептивна ортодонција
  • естетска стоматологија